ua de

Громадські будівлі

Основними громадськими будівлями в німецьких колоніях, які забезпечували духовні потреби жителів були кірхи або молитовні будинки і школи. У багатьох колоніях будівля кірхи або молитовного будинку одночасно виконувала й функції шкільного приміщення. До сфери громадського догляду колоністських общин відносились території кладовищ.

До громадських споруд, які забезпечували господарські потреби колоністських общин, належали кузні, вітряні (вітряки) та водяні млини. На рубежі ХІХ–ХХ ст. в окремих колоніях з’явилися парові млини. В залежності від природних особливостей місцевості, де розташовувалась колонія, спільними зусиллями колоністів будувалися і утримувалися мости та меліоративні канали.

×