ua de

Німці Волині

Німці Волині є однією з етнорегіональних груп українських німців, яка відрізнялась від інших власною етногруповою свідомістю та регіональною самоідентифікацію. Вона сформувалась на рубежі ХІХ–ХХ ст. в результаті активної і масової колонізації, що відбувалась на території історичної Волині впродовж ХІХ ст. 

Волинські німці залишили цікаву та своєрідну історію і зробили вагомий вклад в соціально-економічний та культурний розвиток Волині. Після Другої світової війни радянська влада кардинально змінила ставлення до німців, намагаючись стерти з пам’яті історію їхнього перебування та знівелювати їх внесок у соціально-економічний і культурний розвиток України. Саме в цей період було втрачено значну частину об’єктів матеріальної та духовної культури німців Волині.

З проголошенням незалежності України у 1991 р. почалися інтенсивні дослідження історії німецької національної меншини на Волині. Інтерес до історії і батьківщини своїх предків стали проявляти й нащадки волинських німців, які поодинці, сім’ями й організованими групами стали відвідувати місцевості, де колись були німецькі колонії.  Ті ж, хто з різних причин приїхати на Волинь не може, намагаються віднайти хоча б якусь достовірну інформацію про волинських німців. Саме з метою задоволення такого інтересу й було реалізовано проект «Віртуальний музей німців Волині».

×